Knihy o Slovensku

Svet pozná Slovensko aj cez obrazové knihy, ktoré vytvorila autorská dvojica fotografov a publicistov -Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu (juniora).

Výsledkom ich tandemovej práce je vyše 80 rôznych knižných titulov o Slovensku, hradoch, mestách, horách, folklóre, ľudovej architektúre, živote ľudí. V posledných rokoch sa obaja autori špecializujú na tvorbu leteckých fotografií. Využívajú ich nielen vo svojich knihách, ale autorské práva na letecké a iné fotografie poskytujú aj ďalším slovenským i zahraničným vydavateľom a agentúram.

Knihy z vydavateľskou značkou AB ART press získali viacero ocenení, reprezentujú Slovensko na najvýznamnejších medzinárodných výstavách a nechýbajú na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v rôznych krajinách sveta. Ako exkluzívne darčekové predmety ich používajú slovenské vládne inštitúcie a pri oficiálnych návštevách od našich ústavných predstaviteľov ich dostali napr. aj bývalý pápež – Ján Pavol II., následník britského trónu – princ Charles a mnohé ďalšie významné osobnosti z celého sveta. V obrazových knihách Vladimíra Bártu a Bartu Vladimíra dominujú, predovšetkým, brilantné fotografie od dokumentárnych až po umelecké. Náladové snímky , ukazujú krásu, jedinečnosť, rozmanitosť a premenlivosť slovenskej krajiny a jeho prírodných a historických pamiatok.

Okrem významných osobností si publikácie s vydavateľskou AB ART press značkou odnášajú do svojich domov aj mnohí návštevníci Slovenska. Po čase im tieto krásne diela pripomínali chvíle , ktoré prežili v neveľkej krajine uprostred Európy.


Tlačová správa

Najkrajšie knihy o Slovensku

Jednou z dvoch celoslovenských súťaží o najkrajšie knihy, ktorá sa orientuje výhradne na obrazové publikácie a monografie o Slovensku, jeho územných celkoch, regiónoch, mestách a obciach. Súťaž nekonkuruje ale vhodne dopĺňa staršie podujatie Najkrajšie knihy Slovenska. V 6.ročníku súťaže, ktorú organizujú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a niektoré ďalšie slovenské knižnice, hodnotila odborná porota dovedna 34 publikácií od 21. vydavateľov. Najsilnejšie bolo v tomto roku kategória o slovenských mestách v ktorej sa stretli vyrovnané knihy o Nitre, Banskej Bystrici, Trnave a Banskej Štiavnici.
Prvenstvo zaslúžene získalo dielo Banská Štiavnica – čarovné mesto, ktorej autormi boli Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior.
Z kolekcie kníh o krajoch a regiónoch bolo najkrajšie dielo Terra banensium o baníckych pamiatkach a tradíciách Slovenska, ktoré bolo dielom autorského kolektívu banských odborníkov textárov i fotografov s použitím vzácnych archívnych dokumentov.
Medzi monografickými dielami presvedčila porotu publikácia Polstoročie kvalitnej kultúry.
V knihách o obciach zvíťazili obrazová publikácia o Ťahanovciach, ktoré sú už dnes mestskou časťou Košíc a spomienková monografia bývalej obce Horné Opatovce, ktorá zanikla pri budovaní hlinikárskej fabriky v Žiari nad Hronom.
V hlavnej kategórii Knihy o Slovensku bola bez konkurencie krásna fotografická publikácia Wildlife o voľne žijúcich zvieratách slovenskej prírody. Unikátna kniha je dielom veľkého takmer 30 členného kolektívu mladých fotografov špecializujúcich sa na fotografovanie zvierat.
Víťazné knihy si budú môcť záujemci pozrieť vo výstavnej sále štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a potom aj v niektorých ďalších slovenských mestách. Podrobnejšie informácie nájdu záujemci na www.najkrajsieknihy.sk
Mgr. Martina Bártová


Tlačová správa, 10.04.2013

Najkrajšie knihy o Slovensku

V štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili 6. ročník súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku, ktorú organizuje knižnica a Klub fotopublicistov SSN. Odborná porota v tomto roku hodnotila 22 publikácií a prvým miestom ocenila tieto knižné tituly:
Knihy o Slovensku: Kolektív autorov, Wildlife voľne žijúca zver na Slovensku
Knihy o kraji a regióne: Kolektív autorov, Terra banensium
Knihy o mestách – obrazové publikácie: Vladimír Bárta a Vladimír Barta, Banská Štiavnica čarovné mesto
Knihy o mestách – monografické publikácie: Ľubica Laššáková a kol., Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Polstoročie kvalitnej kultúry 50. rokov PKO
Knihy o obciach - obrazové publikácie: Kolektív autorov, Košice ako na dlani a MČ Sídlisko Ťahanovce
Knihy o obciach – monografické publikácie: Dagmar Bencová, Vladimír Sklenka a kol., Horné Opatovce – monografia obce
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, vyhlásení výsledkov a otvorenie výstavy v Banskej Bystrici sa zúčastnil ako čestný hosť Tomasz Chłoń, veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku.
Výstava najkrajších kníh o Slovensku, jeho regiónoch mestách a obciach Slovenska potrvá v ŠVK Banská Bystrica do 02. mája.
Mgr. Martina Bártová


Tlačová správa, 22.03.2013

Najkrajšie knihy o Slovensku

V Banskej Bystrici vyhodnotila odborná porota už 6. ročník celoštátnej súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku. Organizuje ju Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s ďalšími partnermi.
V tomto roku prihlásilo 21 vydavateľov 34 svojich kníh a propagačných materiálov. Odborná porota vyhlásila v hlavnej kategórii za Najkrajšiu knihu unikátne dielo kolektívu autorov s názvom Wildlife – publikácia o voľne žijúcich zvieratách na území Slovenska.
V kategórii regióny a kraje zvíťazilo odborno – populárne dielo Terra banensium, ktoré slovom a fotografiou predstavilo banícke tradície a vzácne technické pamiatky zeme baníkov v srdci Slovenska v okolí Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kremnice. Autorský kolektív tvorili Milan Durbák, Richard Kaňa, Vladimír Bárta, Vladimír Barta (junior) a Lubo Lužina. Porota ocenila najmä odborný text, kvalitné fotografie a vhodné zakomponovanie unikátnych máp, plánov a iných dokumentov z archívu Slovenského banského múzea a Slovenského ústredného banského archívu.
Početne bola zastúpená kategória Knihy o mestách. Stretli sa tu hodnotné obrazové publikácie o Nitre, Trnave, Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. V ťažkej konkurencii si prvenstvo vybojovala kniha o slovenskom meste UNESCO, krásne reprezentačné dielo, Banská Štiavnica – čarovné mesto. Ocenená publikácia bodovala nevšednými výtvarne ladenými fotografiami zhotovenými v rôznych často v extrémne svetelných podmienkach a jednoduchá ale vkusná grafika.
V monografických publikáciách porota ocenila knihu o Banskej Bystrici s podnadpisom Polstoročie kvalitnej kultúry.
Z kníh o obciach získali prvenstvo publikácie o bývalej obci Ťahanovce, dnes už mestskej časti Košice a v kategórii monografických diel bola ocenená kniha o bývalej, za socializmu administratívne zrušenej obce Horné Opatovce, v okrese Žiar nad Hronom, ktorú vydalo Občianske združenie Horné Opatovce.
Výstavu najkrajších kníh v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici otvoria 9.apríla a potrvá do 5. mája. Potom bude putovať po vybraných slovenských mestách (Levice, Lučenec, Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen).


Tlačová informácia 1/2013

Súťaž kníh o mestách, obciach a krajoch Slovenska

Na prelome rokov tradične vyhlasuje celoslovenský Klub fotopublicistov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici súťaž o Najkrajšie knihy o jeho mestách, obciach a krajoch. Prestížna súťaž vstupuje už do svojho šiesteho, teda jubilejného ročníka, ktorý organizátori rozšírili o dve nové kategórie. Ide o takzvanú monografickú literatúru o mestách a obciach, ktoré sa svojim obsahom i formou odlišujú od tradičných obrazových kníh predstavuje miesta a obce. Hlavná kategória najkrajšie knihy o Slovensku a kategória najkrajšie knihy o krajoch a regiónoch ostávajú bez zmien. Teda v tomto ročníku budú prihlásené diela súťažiť celkom v 6. kategóriách. Podľa zaužívaných medzinárodných pravidiel možno do súťaže prihlásiť diela vydané v ostatných troch rokoch. A tak v 6. ročníku za rok 2011 môžu ešte súťažiť aj diela vydané v rokoch 2010 a 2012.
Knihy do súťaže môžu prihlásiť vydavateľstvá, ich zhotovitelia teda tlačiarne, krajské, mestské i obecné úrady, ale aj samotní autori. Podmienkou je zaslať prihlášku do 31.1.2013 a splniť podmienky, ktoré uvádzajú propozície uvedené na webovej stránke.
Súbežne s knihami možno prihlásiť aj tlačou vydané propagačné materiály o obciach, mestách, krajoch, regiónoch i mikroregiónoch, ktoré boli vydané v rokoch 2009-2011.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov najkrajších kníh a propagačných materiálov bude v apríli 2013 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Výstavná kolekcia budem potom putovať po vybraných mestách Slovenska.
Uzávierka prihlášok je 31. januára 2013.
Podrobnejšie informácie na www.najkrajsieknihy.sk
Reprezentačné knihy alej iné produkty Vám zhotovíme tzv. na kľúč. Od scenára, zostavy, fotografií, grafickej úpravy, predtlačenej prípravy až po samotnú tlač. >>>
Popri bežnej fotografickej činnosti, zabezpečujeme aj fotografovanie z lietadla. Disponujeme bohatým archívom leteckých fotografií, ktorý môžeme doplniť fotografiami na objednávku zákazníka. >>>
 
TOPlist
 
     

www.najkalendar.sk | www.fotoagentura.sk | www.abartpress.sk | www.magnetky.sk | www.skiatlas.sk | www.slovakcastles.eu
www.slovakspa.eu
| www.bratislavskyhrad.eu | www.demanovskadolina.eu